Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Trophic and fitness correlates of mercury and organochlorine compound residues in egg-laying Antarctic petrels

Resource type
Authors/contributors
Title
Trophic and fitness correlates of mercury and organochlorine compound residues in egg-laying Antarctic petrels
Abstract
Understanding the drivers and effects of exposure to contaminants such as mercury (Hg) and organochlorine compounds (OCs) in Antarctic wildlife is still limited. Yet, Hg and OCs have known physiological and fitness effects in animals, with consequences on their populations. Here we measured total Hg (a proxy of methyl-Hg) in blood cells and feathers, and 12 OCs (seven polychlorinated biphenyls, PCBs, and five organochlorine pesticides, OCPs) in plasma of 30 breeding female Antarctic petrels Thalassoica antarctica from one of the largest colonies in Antarctica (Svarthamaren, Dronning Maud Land). This colony is declining and there is poor documentation on the potential role played by contaminants on individual physiology and fitness. Carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) stable isotope values measured in the females' blood cells and feathers served as proxies of their feeding ecology during the pre-laying (austral spring) and moulting (winter) periods, respectively. We document feather Hg concentrations (mean ± SD, 2.41 ± 0.83 μg g−1 dry weight, dw) for the first time in this species. Blood cell Hg concentrations (1.38 ± 0.43 μg g−1 dw) were almost twice as high as those reported in a recent study, and increased with pre-laying trophic position (blood cell δ15N). Moulting trophic ecology did not predict blood Hg concentrations. PCB concentrations were very low (Σ7PCBs, 0.35 ± 0.31 ng g−1 wet weight, ww). Among OCPs, HCB (1.02 ± 0.36 ng g−1 ww) and p, p’-DDE (1.02 ± 1.49 ng g−1 ww) residues were comparable to those of ecologically-similar polar seabirds, while Mirex residues (0.72 ± 0.35 ng g−1 ww) were higher. PCB and OCP concentrations showed no clear relationship with pre-laying or moulting feeding ecology, indicating that other factors overcome dietary drivers. OC residues were inversely related to body condition, suggesting stronger release of OCs into the circulation of egg-laying females upon depletion of their lipid reserves. Egg volume, hatching success, chick body condition and survival were not related to maternal Hg or OC concentrations. Legacy contaminant exposure does not seem to represent a threat for the breeding fraction of this population over the short term. Yet, exposure to contaminants, especially Mirex, and other concurring environmental stressors should be monitored over the long-term in this declining population.
Publication
Environmental Research
Volume
193
Pages
10 s.
Date
2021
Language
Engelsk
ISSN
0013-9351
Citation
Carravieri, A., Warner, N. A., Herzke, D., Brault-Favrou, M., Tarroux, A., Fort, J., Bustamante, P., & Descamps, S. (2021). Trophic and fitness correlates of mercury and organochlorine compound residues in egg-laying Antarctic petrels. Environmental Research, 193, 10 s. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110518