Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Antarctic permafrost degassing in Taylor Valley by extensive soil gas investigation

Resource type
Authors/contributors
Title
Antarctic permafrost degassing in Taylor Valley by extensive soil gas investigation
Abstract
Ongoing studies conducted in northern polar regions reveal that permafrost stability plays a key role in the modern carbon cycle as it potentially stores considerable quantities of greenhouse gases. Rapid and recent warming of the Arctic permafrost is resulting in significant greenhouse gas emissions, both from physical and microbial processes. The potential impact of greenhouse gas release from the Antarctic region has not, to date, been investigated. In Antarctica, the McMurdo Dry Valleys comprise 10 % of the ice-free soil surface areas in Antarctica and like the northern polar regions are also warming albeit at a slower rate. The work presented herein examines a comprehensive sample suite of soil gas (e.g., CO2, CH4 and He) concentrations and CO2 flux measurements conducted in Taylor Valley during austral summer 2019/2020. Analytical results reveal the presence of significant concentrations of CO2, CH4 and He (up to 3.44 vol%, 18,447 ppmv and 6.49 ppmv, respectively) at the base of the active layer. When compared with the few previously obtained measurements, we observe increased CO2 flux rates (estimated CO2 emissions in the study area of 21.6 km2 ≈ 15 tons day−1). We suggest that the gas source is connected with the deep brines migrating from inland (potentially from beneath the Antarctic Ice Sheet) towards the coast beneath the permafrost layer. These data provide a baseline for future investigations aimed at monitoring the changing rate of greenhouse gas emissions from Antarctic permafrost, and the potential origin of gases, as the southern polar region warms.
Publication
Science of The Total Environment
Volume
866
Issue
161345
Pages
1-11
Date
2023-03-25
Journal Abbr
Science of The Total Environment
Language
Engelsk
ISSN
0048-9697
Citation
Ruggiero, L., Sciarra, A., Mazzini, A., Florindo, F., Wilson, G., Tartarello, M. C., Mazzoli, C., Anderson, J. T. H., Romano, V., Worthington, R., Bigi, S., Sassi, R., & Ciotoli, G. (2023). Antarctic permafrost degassing in Taylor Valley by extensive soil gas investigation. Science of The Total Environment, 866(161345), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161345