Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Allometric relationships of ecologically important Antarctic and Arctic zooplankton and fish species

Resource type
Title
Allometric relationships of ecologically important Antarctic and Arctic zooplankton and fish species
Abstract
Allometric relationships between body properties of animals are useful for a wide variety of purposes, such as estimation of biomass, growth, population structure, bioenergetic modelling and carbon flux studies. This study summarizes allometric relationships of zooplankton and nekton species that play major roles in polar marine food webs. Measurements were performed on 639 individuals of 15 species sampled during three expeditions in the Southern Ocean (winter and summer) and 2374 individuals of 14 species sampled during three expeditions in the Arctic Ocean (spring and summer). The information provided by this study fills current knowledge gaps on relationships between length and wet/dry mass of understudied animals, such as various gelatinous zooplankton, and of animals from understudied seasons and maturity stages, for example, for the krill Thysanoessa macrura and larval Euphausia superba caught in winter. Comparisons show that there is intra-specific variation in length–mass relationships of several species depending on season, e.g. for the amphipod Themisto libellula. To investigate the potential use of generalized regression models, comparisons between sexes, maturity stages or age classes were performed and are discussed, such as for the several krill species and T. libellula. Regression model comparisons on age classes of the fish E. antarctica were inconclusive about their general use. Other allometric measurements performed on carapaces, eyes, heads, telsons, tails and otoliths provided models that proved to be useful for estimating length or mass in, e.g. diet studies. In some cases, the suitability of these models may depend on species or developmental stages.
Publication
Polar Biology
Volume
45
Issue
2
Pages
203-224
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
1432-2056
Citation
Schaafsma, F. L., David, C. L., Kohlbach, D., Ehrlich, J., Castellani, G., Lange, B. A., Vortkamp, M., Meijboom, A., Fortuna-Wünsch, A., Immerz, A., Cantzler, H., Klasmeier, A., Zakharova, N., Schmidt, K., Van de Putte, A. P., van Franeker, J. A., & Flores, H. (2022). Allometric relationships of ecologically important Antarctic and Arctic zooplankton and fish species. Polar Biology, 45(2), 203–224. https://doi.org/10.1007/s00300-021-02984-4