Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

The Southern Ocean Freshwater Input from Antarctica (SOFIA) Initiative: scientific objectives and experimental design

Resource type
Authors/contributors
Title
The Southern Ocean Freshwater Input from Antarctica (SOFIA) Initiative: scientific objectives and experimental design
Abstract
As the climate warms, the grounded ice sheet and floating ice shelves surrounding Antarctica are melting and releasing additional freshwater into the Southern Ocean. Nonetheless, almost all existing coupled climate models have fixed ice sheets and lack the physics required to represent the dominant sources of Antarctic melt. These missing ice dynamics represent a key uncertainty that is typically unaccounted for in current global climate change projections. Previous modelling studies that have imposed additional Antarctic meltwater have demonstrated regional impacts on Southern Ocean stratification, circulation, and sea ice, as well as remote changes in atmospheric circulation, tropical precipitation, and global temperature. However, these previous studies have used widely varying rates of freshwater forcing, have been conducted using different climate models and configurations, and have reached differing conclusions on the magnitude of meltwater–climate feedbacks. The Southern Ocean Freshwater Input from Antarctica (SOFIA) initiative brings together a team of scientists to quantify the climate system response to Antarctic meltwater input along with key aspects of the uncertainty. In this paper, we summarize the state of knowledge on meltwater discharge from the Antarctic ice sheet and ice shelves to the Southern Ocean and explain the scientific objectives of our initiative. We propose a series of coupled and ocean–sea ice model experiments, including idealized meltwater experiments, historical experiments with observationally consistent meltwater input, and future scenarios driven by meltwater inputs derived from stand-alone ice sheet models. Through coordinating a multi-model ensemble of simulations using a common experimental design, open data archiving, and facilitating scientific collaboration, SOFIA aims to move the community toward better constraining our understanding of the climate system response to Antarctic melt.
Publication
Geoscientific Model Development
Volume
16
Issue
24
Pages
7289–7309
Date
2023
Language
Engelsk
Citation
Swart, N. C., Martin, T., Beadling, R., Chen, J.-J., Danek, C., England, M. H., Farneti, R., Griffies, S. M., Hattermann, T., Hauck, J., Haumann, F. A., Jüling, A., Li, Q., Marshall, J., Muilwijk, M., Pauling, A. G., Purich, A., Smith, I. J., & Thomas, M. (2023). The Southern Ocean Freshwater Input from Antarctica (SOFIA) Initiative: scientific objectives and experimental design. Geoscientific Model Development, 16(24), 7289–7309. https://doi.org/10.5194/gmd-16-7289-2023