Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

A continent-wide detailed geological map dataset of Antarctica

Resource type
Authors/contributors
Title
A continent-wide detailed geological map dataset of Antarctica
Abstract
A dataset to describe exposed bedrock and surficial geology of Antarctica has been constructed by the GeoMAP Action Group of the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) and GNS Science. Our group captured existing geological map data into a geographic information system (GIS), refined its spatial reliability, harmonised classification, and improved representation of glacial sequences and geomorphology, thereby creating a comprehensive and coherent representation of Antarctic geology. A total of 99,080 polygons were unified for depicting geology at 1:250,000 scale, but locally there are some areas with higher spatial resolution. Geological unit definition is based on a mixed chronostratigraphic- and lithostratigraphic-based classification. Description of rock and moraine polygons employs the international Geoscience Markup Language (GeoSciML) data protocols to provide attribute-rich and queryable information, including bibliographic links to 589 source maps and scientific literature. GeoMAP is the first detailed geological map dataset covering all of Antarctica. It depicts ‘known geology’ of rock exposures rather than ‘interpreted’ sub-ice features and is suitable for continent-wide perspectives and cross-discipline interrogation.
Publication
Scientific Data
Volume
10
Issue
1
Pages
1-14
Date
2023
Journal Abbr
Scientific Data
Language
Engelsk
ISSN
2052-4463
Citation
Cox, S. C., Smith Lyttle, B., Elkind, S., Smith Siddoway, C., Morin, P., Capponi, G., Abu-Alam, T., Ballinger, M., Bamber, L., Kitchener, B., Lelli, L., Mawson, J., Millikin, A., Dal Seno, N., Whitburn, L., White, T., Burton-Johnson, A., Crispini, L., Elliot, D., … Wilson, G. (2023). A continent-wide detailed geological map dataset of Antarctica. Scientific Data, 10(1), 1–14. https://doi.org/10.1038/s41597-023-02152-9