Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Turned 60, is the Antarctic treaty system in good health?

Resource type
Authors/contributors
Title
Turned 60, is the Antarctic treaty system in good health?
Abstract
Signed in 1959, the Antarctic Treaty is usually hailed as an example of what states can achieve when they leave aside their interests and truly collaborate. It was over 30?years ago, however, that the last significant legal instrument of the Antarctic Treaty System (namely, the Protocol on Environmental Protection) was signed. Since then, no new legal instruments have been drafted, despite a number of growing internal and external challenges. In this special issue, an interdisciplinary group of scholars examine some of these challenges and evaluate whether the system is well prepared to tackle them. Their point of agreement is that, if not severely ill, the system's chronic ailments?particularly laggardness?must be addressed if it is to respond satisfactorily to rapid social, political, environmental and economic changes on a global scale.
Publication
The Geographical Journal
Volume
189
Issue
1
Pages
2-6
Date
2023-03-01
Journal Abbr
The Geographical Journal
Language
Engelsk
ISSN
0016-7398
Accessed
2023-10-25
Extra
Publisher: John Wiley & Sons, Ltd
Citation
Mancilla, A., & Jabour, J. A. (2023). Turned 60, is the Antarctic treaty system in good health? The Geographical Journal, 189(1), 2–6. https://doi.org/10.1111/geoj.12501