Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

First discrete iron(II) records from Dome C (Antarctica) and the Holtedahlfonna glacier (Svalbard)

Resource type
Authors/contributors
Title
First discrete iron(II) records from Dome C (Antarctica) and the Holtedahlfonna glacier (Svalbard)
Abstract
Fe(II) is more soluble and bioavailable than Fe(III) species, therefore the investigation of their relative abundance and redox processes is relevant to better assess the supply of bioavailable iron to the ocean and its impact on marine productivity. In this context, we present a discrete chemiluminescence-based method for the determination of Fe(II) in firn matrices. The method was applied on discrete samples from a snow pit collected at Dome C (DC, Antarctica) and on a shallow firn core from the Holtedahlfonna glacier (HDF, Svalbard), providing the first Fe(II) record from both Antarctica and Svalbard. The method showed low detection limits (0.006 ng g−1 for DC and 0.003 ng g−1 for the HDF) and a precision ranging from 3% to 20% RSD. Fe(II) concentrations ranged between the LoD and 0.077 ng g−1 and between the LoD and 0.300 ng g−1 for the Antarctic and Arctic samples, respectively. The Fe(II) contribution with respect to the total dissolved Fe was comparable in both sites accounting, on average, for 5% and 3%, respectively. We found that Fe(II) correctly identified the Pinatubo/Cerro Hudson eruption in the DC record, demonstrating its reliability as volcanic tracer, while, on the HDF core, we provided the first preliminary insight on the processes that might influence Fe speciation in firn matrices (i.e. organic ligands and pH influences).
Publication
Chemosphere
Volume
267
Pages
13 s.
Date
2021
Language
Engelsk
ISSN
0045-6535
Citation
Burgay, F., Barbaro, E., Cappelletti, D., Turetta, C., Gallet, J.-C., Isaksson, E., Stenni, B., Dreossi, G., Scoto, F., Barbante, C., & Spolaor, A. (2021). First discrete iron(II) records from Dome C (Antarctica) and the Holtedahlfonna glacier (Svalbard). Chemosphere, 267, 13 s. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129335