Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Genomics of cold adaptations in the Antarctic notothenioid fish radiation

Resource type
Authors/contributors
Title
Genomics of cold adaptations in the Antarctic notothenioid fish radiation
Abstract
Numerous novel adaptations characterise the radiation of notothenioids, the dominant fish group in the freezing seas of the Southern Ocean. To improve understanding of the evolution of this iconic fish group, here we generate and analyse new genome assemblies for 24 species covering all major subgroups of the radiation, including five long-read assemblies. We present a new estimate for the onset of the radiation at 10.7 million years ago, based on a time-calibrated phylogeny derived from genome-wide sequence data. We identify a two-fold variation in genome size, driven by expansion of multiple transposable element families, and use the long-read data to reconstruct two evolutionarily important, highly repetitive gene family loci. First, we present the most complete reconstruction to date of the antifreeze glycoprotein gene family, whose emergence enabled survival in sub-zero temperatures, showing the expansion of the antifreeze gene locus from the ancestral to the derived state. Second, we trace the loss of haemoglobin genes in icefishes, the only vertebrates lacking functional haemoglobins, through complete reconstruction of the two haemoglobin gene clusters across notothenioid families. Both the haemoglobin and antifreeze genomic loci are characterised by multiple transposon expansions that may have driven the evolutionary history of these genes.
Publication
Nature Communications
Volume
14
Issue
1
Pages
3412
Date
2023-06-09
Journal Abbr
Nature Communications
Language
Engelsk
ISSN
2041-1723
Citation
Bista, I., Wood, J. M. D., Desvignes, T., McCarthy, S. A., Matschiner, M., Ning, Z., Tracey, A., Torrance, J., Sims, Y., Chow, W., Smith, M., Oliver, K., Haggerty, L., Salzburger, W., Postlethwait, J. H., Howe, K., Clark, M. S., William Detrich, H., Christina Cheng, C.-H., … Durbin, R. (2023). Genomics of cold adaptations in the Antarctic notothenioid fish radiation. Nature Communications, 14(1), 3412. https://doi.org/10.1038/s41467-023-38567-6