Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

A review of the scientific knowledge of the seascape off Dronning Maud Land, Antarctica

Resource type
Authors/contributors
Title
A review of the scientific knowledge of the seascape off Dronning Maud Land, Antarctica
Abstract
Despite the exclusion of the Southern Ocean from assessments of progress towards achieving the Convention on Biological Diversity (CBD) Strategic Plan, the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) has taken on the mantle of progressing efforts to achieve it. Within the CBD, Aichi Target 11 represents an agreed commitment to protect 10% of the global coastal and marine environment. Adopting an ethos of presenting the best available scientific evidence to support policy makers, CCAMLR has progressed this by designating two Marine Protected Areas in the Southern Ocean, with three others under consideration. The region of Antarctica known as Dronning Maud Land (DML; 20°W to 40°E) and the Atlantic sector of the Southern Ocean that abuts it conveniently spans one region under consideration for spatial protection. To facilitate both an open and transparent process to provide the vest available scientific evidence for policy makers to formulate management options, we review the body of physical, geochemical and biological knowledge of the marine environment of this region. The level of scientific knowledge throughout the seascape abutting DML is polarized, with a clear lack of data in its eastern part which is presumably related to differing levels of research effort dedicated by national Antarctic programmes in the region. The lack of basic data on fundamental aspects of the physical, geological and biological nature of eastern DML make predictions of future trends difficult to impossible, with implications for the provision of management advice including spatial management. Finally, by highlighting key knowledge gaps across the scientific disciplines our review also serves to provide guidance to future research across this important region.
Publication
Polar Biology
Volume
45
Issue
8
Pages
1313-1349
Date
2022
Journal Abbr
Polar Biology
Language
Engelsk
ISSN
1432-2056
Citation
Lowther, A., von Quillfeldt, C., Assmy, P., De Steur, L., Descamps, S., Divine, D., Elvevold, S., Forwick, M., Fransson, A., Fraser, A., Gerland, S., Granskog, M., Hallanger, I., Hattermann, T., Itkin, M., Hop, H., Husum, K., Kovacs, K., Lydersen, C., … Tandberg, A. H. (2022). A review of the scientific knowledge of the seascape off Dronning Maud Land, Antarctica. Polar Biology, 45(8), 1313–1349. https://doi.org/10.1007/s00300-022-03059-8