Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Synthesis of field and satellite data to elucidate recent mass balance of five ice rises in Dronning Maud Land, Antarctica

Resource type
Authors/contributors
Title
Synthesis of field and satellite data to elucidate recent mass balance of five ice rises in Dronning Maud Land, Antarctica
Abstract
We investigated mass balance changes over five ice rises in the last few decades near Fimbul and Nivl ice shelves in central Dronning Maud Land. We use the Input-Output Method constrained using field-based geophysical measurements conducted during the austral summers of 2012–14 over three ice rises near the Fimbul Ice Shelf. Further, we use satellite altimetry data (ICESat, ICESat-2, and CryoSat-2) to estimate geodetic mass balance over all five ice rises in recent decades. Both field- and satellite-based estimates show that until 2010, three out of five ice rises were thickening (0.4–0.2 m<sub>ieq</sub> a<sup>−1</sup>) while two were close to balance. However, over the last decade, the ice rises thickening previously started to thin (−0.2–−0.6 m<sub>ieq</sub> a<sup>−1</sup>) while the other two remained close to balance. Much of this variability is likely associated with regional surface mass balance trends, with each ice rise exhibiting its characteristics depending on its local glaciological settings.
Publication
Frontiers in Earth Science
Volume
10
Pages
[16] s.
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
2296-6463
Short Title
Mass balance of ice rises in DML
Citation
Goel, V., Morris, A., Moholdt, G., & Matsuoka, K. (2022). Synthesis of field and satellite data to elucidate recent mass balance of five ice rises in Dronning Maud Land, Antarctica. Frontiers in Earth Science, 10, [16] s. https://doi.org/10.3389/feart.2022.975606