Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Your search

In authors or contributors
  • Fine-scale knowledge of spatiotemporal dynamics in cetacean distribution and abundance throughout the Western Antarctic Peninsula (WAP) is sparse yet essential for effective ecosystem-based management (EBM). Cruise vessels were used as platforms of opportunity to collect data on the distribution and abundance of humpback whales (Megaptera novaeangliae) during the austral summer of 2019/2020 in a region that is also important for the Antarctic krill (Euphausia superba) fishery, to assess potential spatiotemporal interactions for future use in EBM. Data were analyzed using traditional design-based line transect methodology and spatial density surface hurdle models fitted using a set of physical environmental covariates to estimate the abundance and distribution of whales in the area, and to describe their temporal dynamics. Our results indicate a rapid increase in humpback whale abundance in the Bransfield and Gerlache Straits through December, reaching a stable abundance by mid-January. The distribution of humpback whales appeared to change from a patchier distribution in the northern Gerlache Strait to a significantly concentrated presence in the central Gerlache and southern Bransfield Straits, followed by a subsequent dispersion throughout the area. Abundance estimates agreed well with previous literature, increasing from approximately 7000 individuals in 2000 to a peak of 19,107 in 2020. Based on these estimates, we project a total krill consumption of between 1.4 and 3.7 million tons based on traditional and contemporary literature on per capita krill consumption of whales, respectively. When taken in the context of krill fishery catch data in the study area, we conclude that there is minimal spatiotemporal overlap between humpback whales and fishery activity during our study period of November–January. However, there is potential for significant interaction between the two later in the feeding season, but cetacean survey efforts need to be extended into late season in order to fully characterize this potential overlap.

Last update from database: 6/26/24, 9:10 AM (UTC)

Explore

Resource type

Online resource