Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Antarctic iceberg distribution revealed through three decades of systematic ship-based observations in the SCAR International Iceberg Database

Resource type
Authors/contributors
Title
Antarctic iceberg distribution revealed through three decades of systematic ship-based observations in the SCAR International Iceberg Database
Abstract
In 1981, the Scientific Committee on Antarctic Research endorsed a program for ship-based collection of Antarctic iceberg data, to be coordinated by the Norwegian Polar Institute (NPI). From the austral summers 1982/1983 to 1997/1998, icebergs were recorded from most, and up to 2009/10 by fewer research vessels. The NPI database makes up 80% of the SCAR International Iceberg Database presented here, the remainder being Australian National Antarctic Research Expedition observations. The database contains positions of 374 142 icebergs resulting from 34 662 observations. Within these, 298 235 icebergs are classified into different size categories. The ship-based data are particularly useful because they include systematic observations of smaller icebergs not covered by current satellite-based datasets. Here, we assess regional and seasonal variations in iceberg density and total quantities, we identify drift patterns and exit zones from the continent, and we discuss iceberg dissolution rates and calving rates. There are significant differences in the extent of icebergs observed over the 30 plus years of observations, but much of these can be ascribed to differences in observation density and location. In the summer, Antarctic icebergs >10 m in length number ~130 000 of which 1000 are found north of the Southern Ocean boundary.
Publication
Journal of Glaciology
Volume
69
Issue
275
Pages
551-565
Date
2023
Language
Engelsk
ISSN
0022-1430
Archive
Cambridge Core
Library Catalog
Cambridge University Press
Extra
Edition: 2022/10/03 Publisher: Cambridge University Press
Citation
Orheim, O., Giles, A. B., Moholdt, G., (Jo) Jacka, T. H., & Bjørdal, A. (2023). Antarctic iceberg distribution revealed through three decades of systematic ship-based observations in the SCAR International Iceberg Database. Journal of Glaciology, 69(275), 551–565. Cambridge Core. https://doi.org/10.1017/jog.2022.84