Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Warming beneath an East Antarctic ice shelf due to increased subpolar westerlies and reduced sea ice

Resource type
Authors/contributors
Title
Warming beneath an East Antarctic ice shelf due to increased subpolar westerlies and reduced sea ice
Abstract
Understanding how climate change influences ocean-driven melting of the Antarctic ice shelves is one of the greatest challenges for projecting future sea level rise. The East Antarctic ice shelf cavities host cold water masses that limit melting, and only a few short-term observational studies exist on what drives warm water intrusions into these cavities. We analyse nine years of continuous oceanographic records from below Fimbulisen and relate them to oceanic and atmospheric forcing. On monthly time scales, warm inflow events are associated with weakened coastal easterlies reducing downwelling in front of the ice shelf. Since 2016, however, we observe sustained warming, with inflowing Warm Deep Water temperatures reaching above 0 °C. This is concurrent with an increase in satellite-derived basal melt rates of 0.62 m yr−1, which nearly doubles the basal mass loss at this relatively cold ice shelf cavity. We find that this transition is linked to a reduction in coastal sea ice cover through an increase in atmosphere–ocean momentum transfer and to a strengthening of remote subpolar westerlies. These results imply that East Antarctic ice shelves may become more exposed to warmer waters with a projected increase of circum-Antarctic westerlies, increasing this region’s relevance for sea level rise projections.
Publication
Nature Geoscience
Volume
16
Issue
10
Pages
877-885
Date
2023
Journal Abbr
Nature Geoscience
Language
Engelsk
ISSN
1752-0908
Citation
Lauber, J., Hattermann, T., de Steur, L., Darelius, E., Auger, M., Nøst, O. A., & Moholdt, G. (2023). Warming beneath an East Antarctic ice shelf due to increased subpolar westerlies and reduced sea ice. Nature Geoscience, 16(10), 877–885. https://doi.org/10.1038/s41561-023-01273-5