Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Multi-decadal trends in Antarctic sea-ice extent driven by ENSO–SAM over the last 2,000 years

Resource type
Authors/contributors
Title
Multi-decadal trends in Antarctic sea-ice extent driven by ENSO–SAM over the last 2,000 years
Abstract
Antarctic sea ice has paradoxically become more extensive over the past four decades despite a warming climate. The regional expression of this trend has been linked to changes in vertical redistribution of ocean heat and large-scale wind-field shifts. However, the short length of modern observations has hindered attempts to attribute this trend to anthropogenic forcing or natural variability. Here, we present two new decadal-resolution records of sea ice and sea surface temperatures that document pervasive regional climate heterogeneity in Indian Antarctic sea-ice cover over the last 2,000 years. Data assimilation of our marine records in a climate model suggests that the reconstructed dichotomous regional conditions were driven by the multi-decadal variability of the El Niño Southern Oscillation and Southern Annular Mode (SAM). For example, during an El Niño/SAM– combination, the northward sea-ice transport was reduced while heat advection from the subtropics to the Southern Ocean increased, which resulted in reduced sea-ice extent in the Indian sector as sea ice was compacted along the Antarctic coast. Our results therefore indicate that natural variability is large in the Southern Ocean and suggest that it has played a crucial role in the recent sea-ice trends and their decadal variability in this region.
Publication
Nature Geoscience
Volume
14
Issue
3
Pages
156-160
Date
2021
Language
Engelsk
ISSN
1752-0908
Citation
Crosta, X., Etourneau, J., Orme, L. C., Dalaiden, Q., Campagne, P., Swingedouw, D., Goosse, H., Massé, G., Miettinen, A., McKay, R. M., Dunbar, R. B., Escutia, C., & Ikehara, M. (2021). Multi-decadal trends in Antarctic sea-ice extent driven by ENSO–SAM over the last 2,000 years. Nature Geoscience, 14(3), 156–160. https://doi.org/10.1038/s41561-021-00697-1