Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Brominated Flame Retardants in Antarctic Air in the Vicinity of Two All-Year Research Stations

Resource type
Authors/contributors
Title
Brominated Flame Retardants in Antarctic Air in the Vicinity of Two All-Year Research Stations
Abstract
Continuous atmospheric sampling was conducted between 2010–2015 at Casey station in Wilkes Land, Antarctica, and throughout 2013 at Troll Station in Dronning Maud Land, Antarctica. Sample extracts were analyzed for polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), and the naturally converted brominated compound, 2,4,6-Tribromoanisole, to explore regional profiles. This represents the first report of seasonal resolution of PBDEs in the Antarctic atmosphere, and we describe conspicuous differences in the ambient atmospheric concentrations of brominated compounds observed between the two stations. Notably, levels of BDE-47 detected at Troll station were higher than those previously detected in the Antarctic or Southern Ocean region, with a maximum concentration of 7800 fg/m3. Elevated levels of penta-formulation PBDE congeners at Troll coincided with local building activities and subsided in the months following completion of activities. The latter provides important information for managers of National Antarctic Programs for preventing the release of persistent, bioaccumulative, and toxic substances in Antarctica.
Publication
Atmosphere
Volume
12
Issue
6
Pages
668
Date
2021
Language
Engelsk
ISSN
2073-4433
Extra
PMID: doi:10.3390/atmos12060668
Citation
Bengtson Nash, S. M., Wild, S., Broomhall, S., & Bohlin-Nizzetto, P. (2021). Brominated Flame Retardants in Antarctic Air in the Vicinity of Two All-Year Research Stations. Atmosphere, 12(6), 668. https://www.mdpi.com/2073-4433/12/6/668