Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

The effectiveness of Virkon® S disinfectant against an invasive insect and implications for Antarctic biosecurity practices

Resource type
Authors/contributors
Title
The effectiveness of Virkon® S disinfectant against an invasive insect and implications for Antarctic biosecurity practices
Abstract
The flightless midge Eretmoptera murphyi is thought to be continuing its invasion of Signy Island via the treads of personnel boots. Current boot-wash biosecurity protocols in the Antarctic region rely on microbial biocides, primarily Virkon® S. As pesticides have limited approval for use in the Antarctic Treaty area, we investigated the efficacy of Virkon® S in controlling the spread of E. murphyi using boot-wash simulations and maximum threshold exposures. We found that E. murphyi tolerates over 8 h of submergence in 1% Virkon® S. Higher concentrations increased effectiveness, but larvae still exhibited > 50% survival after 5 h in 10% Virkon® S. Salt and hot water treatments (without Virkon® S) were explored as possible alternatives. Salt water proved ineffective, with mortality only in first-instar larvae across multi-day exposures. Larvae experienced 100% mortality when exposed for 10 s to 50°C water, but they showed complete survival at 45°C. Given that current boot-wash protocols alone are an ineffective control of this invasive insect, we advocate hot water (> 50°C) to remove soil, followed by Virkon® S as a microbial biocide on ‘clean’ boots. Implications for the spread of invasive invertebrates as a result of increased human activity in the Antarctic region are discussed.
Publication
Antarctic Science
Volume
33
Issue
1
Pages
1-9
Date
2021
Language
Engelsk
ISSN
0954-1020
Extra
Publisher: Cambridge University Press
Citation
Bartlett, J. C., Radcliffe, R. J., Convey, P., Hughes, K. A., & Hayward, S. A. L. (2021). The effectiveness of Virkon® S disinfectant against an invasive insect and implications for Antarctic biosecurity practices. Antarctic Science, 33(1), 1–9. https://doi.org/10.1017/S0954102020000413