Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Banded Charnockite: The Result of Crustal Magma Generation, Piecemeal Emplacement, and Fluid-Driven Mineral Replacement in High-Grade Crust (Central Dronning Maud Land, Antarctica)

Resource type
Authors/contributors
Title
Banded Charnockite: The Result of Crustal Magma Generation, Piecemeal Emplacement, and Fluid-Driven Mineral Replacement in High-Grade Crust (Central Dronning Maud Land, Antarctica)
Abstract
AbstractOur study of a banded charnockite complex of the Mühlig-Hofmannfjella in Dronning Maud Land, Antarctica, illustrates how the combination of high-temperature (re-)crystallization processes, melts, and volatile fluids leads to complex intrusive, metasomatic, and structural relationships. The igneous complex consists of gently dipping sets of charnockite interlayered with dolerite and leucogranite. The banded complex formed primarily by magmatic processes, but with superimposed modifications by metasomatism. The charnockite has a ferroan composition and contains both orthopyroxene (Fs80?84) and olivine (Fa94?96). Zircon U-Pb dates the emplacement of charnockite at 515 Ma, and inherited zircon cores and negative εNd values of ?3 to ?5 indicate that the age of the source of the magma was about 1100 Ma. Neodymium isotopes were not homogenized during the Cambrian magmatic event, which suggests that the generation and emplacement of the magma took place in separate batches during construction of the banded complex. By contrast, the Rb-Sr system in the charnockite was extensively homogenized, likely because of the superimposed late-magmatic fluid activity, which also produced the bands and networks of leucogranites. These events occurred during the late stages of the assembly of Gondwana, with postcollisional extension and mantle upwelling maintaining a high heat flow.
Publication
The Journal of Geology
Volume
129
Issue
4
Pages
371-390
Date
2021-07-01
Language
Engelsk
ISSN
0022-1376
Accessed
2023-06-13
Extra
Publisher: The University of Chicago Press
Notes

doi: 10.1086/715789

Citation
Engvik, A. K., Corfu, F., Kleinhanns, I. C., & Elvevold, S. (2021). Banded Charnockite: The Result of Crustal Magma Generation, Piecemeal Emplacement, and Fluid-Driven Mineral Replacement in High-Grade Crust (Central Dronning Maud Land, Antarctica). The Journal of Geology, 129(4), 371–390. https://doi.org/10.1086/715789