Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Geologisk feltarbeid i Antarktis

Resource type
Authors/contributors
Title
Geologisk feltarbeid i Antarktis
Abstract
Dronning Maud Land, som er Norges territoriale krav i Antarktis, utgjør nærmere 1/6 av det antarktiske kontinentet. Geologisk kartlegging og forskning i Dronning Maud Land er en nasjonal oppgave og i Antarktis-sammenheng kan det betraktes som en måte å vise fortsatt interesse i Norges territoriale krav.
Publication
Geonytt : et medlemsblad for Norsk geologisk forening
Volume
27
Issue
2
Pages
6-10
Date
2022
Language
Norsk (Bokmål)
ISSN
2703-8580
Extra
Publisher: Norsk Geologisk Forening
Citation
Sunde, Ø., Elvevold, S., Engvik, A. K., & Tholfsen, A. (2022). Geologisk feltarbeid i Antarktis. Geonytt : et medlemsblad for Norsk geologisk forening, 27(2), 6–10. https://www.geologi.no/images/Geonytt/2022/Geonytt_2_22_red.pdf