Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Spatial and interspecific variation of accumulated highly toxic trace elements between fifteen bird species feathers from Antarctic, Arctic and China

Resource type
Authors/contributors
Title
Spatial and interspecific variation of accumulated highly toxic trace elements between fifteen bird species feathers from Antarctic, Arctic and China
Abstract
To assess the impact of human activities and other factors on the levels of highly toxic trace elements in the environment, the contents of eight highly toxic trace elements (arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), mercury (Hg), nickel (Ni), lead (Pb) and zinc (Zn)) in feathers of 15 bird species from the Prydz Bay region in the Antarctic, Ny-Alsund region in the Arctic, and eastern China were evaluated in this study. Results showed that feathers collected from the Antarctic showed the highest As, Cu, and Hg contents (1.65–2.85, 9.58–18.56, and 4.77–8.76 μg/g dw, respectively) of the different study areas, whereas Arctic feathers exhibited the highest mean Pb levels (1.82–3.19 μg/g dw), and feathers from China showed significantly lower accumulations of Cr, Ni, Pb, and Zn compared with the other two areas. Overall, most of the studied highly toxic trace element contents in bird feathers from the densely populated and polluted area of eastern China were lower than those from remote polar regions, which are negligibly affected by human activities. In addition, feathers from the Arctic did not show higher highly toxic trace element contents than those of the more remote Antarctic. These results are thus inferred to reflect differences in the dietary structure of birds in the different habitats, as well as historical climate change. Carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) stable isotope ratios of feathers were also measured to evaluate the relationship between diet and highly toxic trace elements. Results showed that highly toxic trace element contents did not increase with increasing trophic levels. Moreover, the methylmercury content accounted for 87.57%–98.59% of the total mercury in all feather samples, regardless of location and species, confirming that most of the mercury entering the feathers is methylated. This finding suggests that the form of mercury changes during the process of transference from internal tissues to feathers, which improves our understanding of the mechanism by which feathers excrete mercury, this behavior greatly reduces the harm to bird health caused by mercury. This study confirms that measuring contaminants in feathers is a long-term and effective method for monitoring highly toxic trace elements pollution in particular environments, making future monitoring of highly toxic trace elements pollution in the polar regions, as well as more typical environments, more convenient.
Publication
Environmental Technology & Innovation
Volume
27
Pages
1-17
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
2352-1864
Citation
Sun, Y., Lu, Z., Xiao, K., Zeng, L., Wang, J., Zhang, Y., & Gabrielsen, G. W. (2022). Spatial and interspecific variation of accumulated highly toxic trace elements between fifteen bird species feathers from Antarctic, Arctic and China. Environmental Technology & Innovation, 27, 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102479