Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Evaluation of Temperature-Dependent Complex Refractive Indices of Supercooled Liquid Water Using Downwelling Radiance and In-Situ Cloud Measurements at South Pole

Resource type
Authors/contributors
Title
Evaluation of Temperature-Dependent Complex Refractive Indices of Supercooled Liquid Water Using Downwelling Radiance and In-Situ Cloud Measurements at South Pole
Abstract
Clouds have a large effect on the radiation budget and represent a major source of uncertainty in climate models. Supercooled liquid clouds can exist at temperatures as low as 235 K, and the radiative effect of these clouds depends on the complex refractive index (CRI) of liquid water. Laboratory measurements have demonstrated that the liquid-water CRI is temperature-dependent, but corroboration with field measurements is difficult. Here we present measurements of the downwelling infrared radiance and in-situ measurements of supercooled liquid water in a cloud at temperatures as low as 240 K, made at South Pole Station in 2001. These results demonstrate that including the temperature dependence of the liquid-water CRI is essential for accurate calculations of radiative transfer through supercooled liquid clouds. Furthermore, we show that when cloud properties are retrieved from infrared radiances (using the spectral range 500–1,200 cm−1) spurious ice may be retrieved if the 300 K CRI is used for cold liquid clouds (∼240 K). These results have implications for radiative transfer in climate models as well as for retrievals of cloud properties from infrared radiance spectra.
Publication
Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Volume
127
Issue
1
Pages
1-10
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
2169-897X
Citation
Rowe, P. M., Walden, V. P., Brandt, R. E., Town, M. S., Hudson, S. R., & Neshyba, S. (2022). Evaluation of Temperature-Dependent Complex Refractive Indices of Supercooled Liquid Water Using Downwelling Radiance and In-Situ Cloud Measurements at South Pole. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127(1), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.1029/2021JD035182