Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Three-decade spatial patterns in surface mass balance of the Nivlisen Ice Shelf, central Dronning Maud Land, East Antarctica

Resource type
Authors/contributors
Title
Three-decade spatial patterns in surface mass balance of the Nivlisen Ice Shelf, central Dronning Maud Land, East Antarctica
Abstract
The coastal Droning Maud Land in East Antarctica is characterized by small ice shelves with numbers of promontories and locally grounded isles, both called ice rises. These ice rises are typically dome-shaped and surface elevations are hundreds of meters above the surrounding ice shelves, which cause strong orographic effects on surface mass balance (SMB). We conducted shallow ice-penetrating radar sounding to visualize firn stratigraphy in the top 35 m over ~400 km of profiles across the Nivlisen Ice Shelf, and in a grid pattern over two adjacent ice rises (Djupranen and Leningradkollen). We tracked six reflectors (isochrones) and dated them using two ice cores taken at the ice rise summits, from which SMB over six periods in the past three decades was retrieved. The overall SMB pattern across the ice shelf remained similar for all periods; however, the eastwest contrast in SMB varies by a factor of 1.5–2 between the Leningradkollen and Djupranen grounding lines. The SMB patterns over the ice rises are more varied owing to complex interactions between topography, snowfall and wind. We use our results to evaluate the regional climate model RACMO2.3p2 in terms of the spatial SMB distribution and temporal changes over the ice shelf and ice rises at regional scale.
Publication
Journal of Glaciology
Volume
68
Issue
267
Pages
174-186
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
0022-1430
Extra
Publisher: Cambridge University Press
Citation
Pratap, B., Dey, R., Matsuoka, K., Moholdt, G., Lindbäck, K., Goel, V., Laluraj, C. M., & Thamban, M. (2022). Three-decade spatial patterns in surface mass balance of the Nivlisen Ice Shelf, central Dronning Maud Land, East Antarctica. Journal of Glaciology, 68(267), 174–186. https://doi.org/10.1017/jog.2021.93