Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Cavernous Decay of Granite and Granitic Gneiss, Central Dronning Maud Land, Antarctica

Resource type
Authors/contributors
Title
Cavernous Decay of Granite and Granitic Gneiss, Central Dronning Maud Land, Antarctica
Abstract
Tafoni are a type of cavernous weathering that is found in a variety of rock types and locations around the world. Tafoni have been documented in a number of climatic zones ranging from hot and cold deserts to moist coastal environments. Despite the widespread distribution of tafoni, the major processes controlling tafoni weathering are not well understood and are still a matter of discussion. This study addresses the frequent distribution of well-developed tafoni in the cold, arid environment of the inland mountain range of central Dronning Maud Land, Antarctica. The aim is to document and characterize the nature of tafoni present in Gjelsvikfjella (2°E) eastward to Filchnerfjella (8°E) and to discuss formation processes. The cavities occur in groups and are typically spherical to oval shaped. They range in diameter and depth from 1 dm up to 1.5 m. The cold, arid environment of this region favors mechanical weathering mechanisms such as freeze-thaw actions and wind abrasion. Furthermore, the structural, textural, and mineralogical properties of the parent rock can potentially have a strong control on weathering and cavity development. Observed tafoni are typically formed in massive granitoid intrusives and granitic gneisses and migmatites. Chemical dissolution of pyroxene to iddingsite and radiation from rare earth element–bearing accessory minerals cause microfracturing, which facilitates freeze-thaw actions and accordingly enhances the weathering.
Publication
The Journal of Geology
Volume
130
Issue
1
Pages
63-76
Date
2022
Language
Engelsk
Citation
Engvik, A. K., Elvevold, S., & Myhre, P. I. (2022). Cavernous Decay of Granite and Granitic Gneiss, Central Dronning Maud Land, Antarctica. The Journal of Geology, 130(1), 63–76. https://doi.org/10.1086/718805