Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

The Impact of a Southern Ocean Cyclonic Eddy on Mesopelagic Micronekton

Resource type
Authors/contributors
Title
The Impact of a Southern Ocean Cyclonic Eddy on Mesopelagic Micronekton
Abstract
Mesoscale eddies shape the foraging ecology of predators such as marine mammals and seabirds. A growing number of animal tracking studies show that predators alter their swimming, diving, and foraging behavior within mesoscale eddies. However, little is known about how Southern Ocean eddies influence the distribution of mesopelagic micronekton (fish, squid, and crustaceans), which are major prey items of megafauna. Studies in other oceanic regions have found that eddies can influence the abundance and community composition of micronekton. Here, we analyze acoustic observations from a 14-day survey of a cyclonic mesoscale eddy, its surrounding waters, and the Polar Frontal Zone (PFZ) waters where the eddy formed. We report and interpret spatial patterns of acoustic backscatter at 18 and 75 kHz, proxies indicating combined changes in species, size, and abundance of micronekton. We find that the vertical distribution of acoustic backscatter matched the underwater light conditions characteristic of the eddy core, periphery, and surrounding waters, at scales smaller than 10 km. The median water-column integrated acoustic backscatter values in the eddy core were only half of those measured in the Sub-Antarctic Zone waters surrounding the eddy, but similar to those measured in the PFZ, where the eddy originated 27 days prior. These results suggest that, as for physical and chemical tracers, the eddy maintained its biological characteristics from its source waters creating a unique habitat compared to its surroundings.
Publication
Journal of Geophysical Research: Oceans
Volume
127
Issue
11
Pages
[14] s.
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
2169-9275
Citation
Della Penna, A., Llort, J., Moreau, S., Patel, R., Kloser, R., Gaube, P., Strutton, P., & Boyd, P. W. (2022). The Impact of a Southern Ocean Cyclonic Eddy on Mesopelagic Micronekton. Journal of Geophysical Research: Oceans, 127(11), [14] s. https://doi.org/https://doi.org/10.1029/2022JC018893