Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Strong and lasting impacts of past global warming on baleen whales and their prey

Resource type
Authors/contributors
Title
Strong and lasting impacts of past global warming on baleen whales and their prey
Abstract
Global warming is affecting the population dynamics and trophic interactions across a wide range of ecosystems and habitats. Translating these real-time effects into their long-term consequences remains a challenge. The rapid and extreme warming period that occurred after the Last Glacial Maximum (LGM) during the Pleistocene–Holocene transition (7–12 thousand years ago) provides an opportunity to gain insights into the long-term responses of natural populations to periods with global warming. The effects of this post-LGM warming period have been assessed in many terrestrial taxa, whereas insights into the impacts of rapid global warming on marine taxa remain limited, especially for megafauna. In order to understand how large-scale climate fluctuations during the post-LGM affected baleen whales and their prey, we conducted an extensive, large-scale analysis of the long-term effects of the post-LGM warming on abundance and inter-ocean connectivity in eight baleen whale and seven prey (fish and invertebrates) species across the Southern and the North Atlantic Ocean; two ocean basins that differ in key oceanographic features. The analysis was based upon 7032 mitochondrial DNA sequences as well as genome-wide DNA sequence variation in 100 individuals. The estimated temporal changes in genetic diversity during the last 30,000 years indicated that most baleen whale populations underwent post-LGM expansions in both ocean basins. The increase in baleen whale abundance during the Holocene was associated with simultaneous changes in their prey and climate. Highly correlated, synchronized and exponential increases in abundance in both baleen whales and their prey in the Southern Ocean were indicative of a dramatic increase in ocean productivity. In contrast, the demographic fluctuations observed in baleen whales and their prey in the North Atlantic Ocean were subtle, varying across taxa and time. Perhaps most important was the observation that the ocean-wide expansions and decreases in abundance that were initiated by the post-LGM global warming, continued for millennia after global temperatures stabilized, reflecting persistent, long-lasting impacts of global warming on marine fauna.
Publication
Global Change Biology
Volume
28
Issue
8
Pages
2657-2677
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
1354-1013
Citation
Cabrera, A. A., Schall, E., Bérubé, M., Anderwald, P., Bachmann, L., Berrow, S., Best, P. B., Clapham, P. J., Cunha, H. A., Dalla Rosa, L., Dias, C., Findlay, K. P., Haug, T., Heide-Jørgensen, M. P., Hoelzel, A. R., Kovacs, K. M., Landry, S., Larsen, F., Lopes, X. M., … Palsbøll, P. J. (2022). Strong and lasting impacts of past global warming on baleen whales and their prey. Global Change Biology, 28(8), 2657–2677. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gcb.16085