Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

The Antarctic Peninsula: Argentina and Chile in the era of global change

Resource type
Author/contributor
Title
The Antarctic Peninsula: Argentina and Chile in the era of global change
Abstract
While Argentine-Chilean relations have long been swayed between cooperation and confrontation since their independence in the 19th century and a long-standing presence in Antarctica, the stretch between Tierra del Fuego to the Antarctic Peninsula stands as the closest lane (i.e. about 1,000 km) to any other continent. Despite their territorial dispute over islands on the fractured southern tip of South America and territorial claims on the Antarctic, their common diplo-matic ground successfully defuses any potential geopolitical instability. Along with Chile and Argentina, British claims overlap in the Antarctic Peninsula, which establishes unique geopolitical conditions in the whole of Antarctica. In this context, scientific missions and growing tourist activities could transform the region into the Antarctic gateway. From potential mineral resources exploitation to the United States- China global competition, the South Atlantic area could become a strategic bridgehead in light of the brewing geopolitical shift during the 21st century. Considering that climate change and geostrategic conditions evolve somewhat quickly to transform the Western Antarctic area, this article aims to assess and comprehend how these external drivers may affect the two South American countries. Given the fact that Antarctica is part of their respective national narrative, how do Argentina and Chile intend to maintain their presence and protect their interest in these shifting conditions? What are the vectors for partnering with the world’s great powers, such as China? Ultimately, could this space become a choke point through the 21st century?
Publication
The Polar Journal
Volume
13
Issue
1
Pages
13-30
Date
2023
Language
Engelsk
ISSN
2154-8978
Citation
Vidal, F. (2023). The Antarctic Peninsula: Argentina and Chile in the era of global change. The Polar Journal, 13(1), 13–30. https://doi.org/10.1080/2154896X.2023.2205236