Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Bycatch in the Antarctic krill (Euphausia superba) trawl fishery

Resource type
Authors/contributors
Title
Bycatch in the Antarctic krill (Euphausia superba) trawl fishery
Abstract
Bycatch of nontarget species can contribute to overfishing and slow efforts to rebuild fish stocks. Controlling bycatch is fundamental to sustainable fishing and maintaining healthy populations of target species. The Antarctic krill (Euphausia superba) fishery is the largest volume fishery in the Southern Ocean. Understanding the significance of bycatch and its diversity is critical to managing this keystone species. Registered bycatch data from the Antarctic krill fishery in the southwest Atlantic sector of the Southern Ocean were analysed. Observers collected data following an internationally agreed method during the 2010–2020 fishing seasons, with a 20 (± 9) % coverage of fishing activity of Total catch of Antarctic krill which increased from 200,000 tonnes to 450,000 tonnes, with the greatest increase over the last 3 years. Except in 2010 (2.2%), the bycatch ratio was stable and ranged 0.1–0.3%. Fish dominated the bycatch, followed by tunicates and other crustaceans. Observer coverage was high, and bycatch levels were generally low across gear types. Given that accurate information on bycatch is important for sustaining developing fisheries, maintaining high observer coverage of this fishery will be important for detecting impacts from a warming climate and for moving back into historical fishing grounds.
Publication
Fisheries Management and Ecology
Volume
30
Issue
2
Pages
154-160
Date
2022
Language
Engelsk
ISSN
0969-997X
Citation
Krafft, B. A., Lowther, A., & Krag, L. A. (2022). Bycatch in the Antarctic krill (Euphausia superba) trawl fishery. Fisheries Management and Ecology, 30(2), 154–160. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/fme.12607