Antarktis-bibliografi er en database over den norske Antarktis-litteraturen.

Hensikten med bibliografien er å synliggjøre norsk antarktisforskning og annen virksomhet/historie i det ekstreme sør. Bibliografien er ikke komplett, spesielt ikke for nyere forskning, men den blir oppdatert.

Norsk er her definert som minst én norsk forfatter, publikasjonssted Norge eller publikasjon som har utspring i norsk forskningsprosjekt.

Antarktis er her definert som alt sør for 60 grader. I tillegg har vi tatt med Bouvetøya.

Det er ingen avgrensing på språk (men det meste av innholdet er på norsk eller engelsk). Eldre norske antarktispublikasjoner (den eldste er fra 1894) er dominert av kvalfangst og ekspedisjoner. I nyere tid er det den internasjonale polarforskninga som dominerer. Bibliografien er tverrfaglig; den dekker både naturvitenskapene, politikk, historie osv. Skjønnlitteratur er også inkludert, men ikke avisartikler eller upublisert materiale.

Til høyre finner du en «HELP-knapp» for informasjon om søkemulighetene i databasen. Mange referanser har lett synlige lenker til fulltekstversjon av det aktuelle dokumentet. For de fleste tidsskriftartiklene er det også lagt inn sammendrag.

Bibliografien er produsert ved Norsk Polarinstitutts bibliotek.

Full bibliography

Antarctic sea-ice low resonates in the ecophysiology of humpback whales

Resource type
Authors/contributors
Title
Antarctic sea-ice low resonates in the ecophysiology of humpback whales
Abstract
The past six years have been marked by some of the most dramatic climatic events observed in the Antarctic region in recent history, commencing with the 2017 sea-ice extreme low. The Humpback Whale Sentinel Programme is a circum-polar biomonitoring program for long term surveillance of the Antarctic sea-ice ecosystem. It has previously signalled the extreme La Niña event of 2010/11, and it was therefore of interest to assess the capacity of existing biomonitoring measures under the program to detect the impacts of 2017 anomalous climatic events. Six ecophysiological markers of population adiposity, diet, and fecundity were targeted, as well as calf and juvenile mortality via stranding records. All indicators, with the exception of bulk stable isotope dietary tracers, indicated a negative trend in 2017, whilst C and N bulk stable isotopes appeared to indicate a lag phase resulting from the anomalous year. The collation of multiple biochemical, chemical, and observational lines of evidence via a single biomonitoring platform provides comprehensive information for evidence-led policy in the Antarctic and Southern Ocean region.
Publication
Science of The Total Environment
Volume
887
Issue
164053
Pages
1-9
Date
2023-08-20
Journal Abbr
Science of The Total Environment
Language
Engelsk
ISSN
0048-9697
Citation
Nash, S. B., Groβ, J., Castrillon, J., Casa, M. V., Luche, G. D., Meager, J., Ghosh, R., Eggebo, J., & Bohlin-Nizzetto, P. (2023). Antarctic sea-ice low resonates in the ecophysiology of humpback whales. Science of The Total Environment, 887(164053), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164053